Sijoittaessani koiraa käytän Suomen Kennelliiton sijoituskoirasopimusta